Carduus cephalanthus  
Kopfblütige Distel
Zeit: Apr-Aug
Asteroideae  
Straße nach Kali Sikia, 4.16