Lotus ornithopodiodes  
Vogelfußähnlicher Hornklee
Zeit: Apr-Jun
Fabaceae  
Ghious Kambos, 4.13
Ghious Kambos, 4.10
Ano Saktouria, 4.15
Kissou Kambos, 4.15
Nea Kria, 4.17
Grigoria, 4.17
Vatos, 4.13
Flußmündung Agia Galini, 4.19
Weide bei Trio Petra, 4.19