Malcolmia chia  
Chios Meerviole
Zeit: Apr
Brassicaceae  
Kakomouri, 4.13
Imbros, 4.16
Rethymnon, 4.15
Imbros, 4.16
Imbros-Schlucht, 4.19