Narcissus serotinus  
Späte Narzisse
Zeit: Okt-Dez
Amaryllidaceae  
bei Akoumia, Okt.10
Ano Saktouria, Okt.10
Kakomouri, Okt.10
Ghious Kambos, Okt.10
Ghious Kambos, Okt.10
Topolia, Nov.14
Frangokastello, Nov.14
Ghious Kambos, Nov. 18