Onobrychis caput-galli  
Hahnenkamm Esparsette
Zeit: März-Mai
Fabaceae  
Vatos, 4.13
Ghious Kambos, 4.13
Weiden bei Koxare, 4.16
bei Kissou Kambos, 4.15
Festos- Agia Triada, 4.16
 
Kato Saktouria, 4.19