Orobanche s.  
Sommerwurz
Zeit: Feb-Mai
Orobanchaceae  
bei Festos- Ag.Triada, 4.13
Straße bei Spili, 4.15
bei Festos- Ag.Triada, 4.13
bei Festos- Ag.Triada, 4.13
bei Festos- Ag.Triada, 4.15
Rhodovani, 4.15
Kakomouri, 4.15
bei Festos- Ag.Triada, 4.13
Ag.Vasilios, 4.13
Feldweg bei Armeni, 4.13
Abzweig Melambes, 4.15
Kakomouri, 4.15
Feldweg bei Armeni, 4.16
Kakomouri, 4.15
Weide bei Trio Petra, 4.19
Weide bei Kouses, 4.19
Nea Krisa, 4.19
Argiroupolis, 4.16
Feldweg bei Armeni, 4.16
Ghious Kambos, 4.10
Elafonisi, 4.16
Nea Krisa, 4.19
Dünen bei Pavlos, 4.19
Imbros-Schlucht, 4.19
Dünen bei Pavlos, 4.19
Jouchtas, 4.19
Kakomouri, 4.13
Ag.Vasilios, 4.13
Feldweg bei Kare, 4.13
Ghious Kambos, 4.10
Kakomouri, 4.15
bei Festos- Ag.Triada, 4.15