Ophrys cretica s. ariadnae  
Ariadnes Ragwurz
Zeit: Feb-Apr
Orchidaceae  
Ano Saktouria, 4,13
Kato Saktouria, 4.19
Vatos, 4.13
Akoumia, 4.19
Kissou Kambos, 4.19
Weide bei Kouses, 4.19
Ano Saktouria, 4.19
Agios Vasillios, 4.19
Ghious Kambos, 4.15
Grigoria, 4.16
Ghious Kambos, 4.15
Grigoria, 4.16
Ano Saktouria, 4.17
Ano Saktouria, 4.17
Nea Kria, 4.17
Grigoria, 3.17