Ophrys cretica s. cretica  
Kretische Ragwurz
Zeit: Apr
Orchidaceae  
Nea Kria, 4.13
Akoumia, 4.19
Kissou Kambos, 4.19
bei Akoumia, 4.13
Ano Saktouria, 4.15
Festos, 4.15
Ghious Kambos, 4.19
Festos, 4.16
Festos, 4.16
Grigoria, 4.16
Grigoria, 4.19
Grigoria, 4.16
Grigoria, 4.19
Festos, 4.17
Vatos, 4.17