Reichardia picroides  
Bittere Reichardie
Zeit: Feb-Aug
Cichorioideae  
Ano Saktouria, Okt.10
Kakomouri, Nov.14
Ghious Kambos, Nov.14
Ano Saktouria, 4.16
Meronas, 4.17