Scrophularia peregrina  
Fremde Braunwurz
Zeit: Apr-Jun
Scrophulariaceae  
Imbros-Schlucht, 4.15
Amarital, 4.15
Agias lake, 4.19
Agias lake, 4.19
Argiropolis, 4.19