Tolpis barbata  
Echter Bartpippau
Zeit: März-Aug
Asteraceae  
Ghious Kambos, 4.10
Feldweg bei Melambes, 4.16
Bei Argiroupolis, 4.16
Fourfouras, 4.16
Ano Saktouria, 4.13
Ano Saktouria, 4.19
Abzweig Melambes, 4.15